OM OSS

Flykra Selvforsyning drives av Eva-Lena og André. Selve kickstarteren var Eva-Lena, men hun hadde verken kunnet eller villet drive dette alene. André er til stor hjelp i det daglige arbeidet med dyrene, hagen og jorda – og til å holde beina til Eva-Lena noenlunde plantet i jorda. Uten André kunne ting kanskje gått litt over styr med alle dyrene hun vil ha.

Eva-Lena og André møttes en vakker vårdag i 2016 og fant fort tonen. Bare et halvt år etter det første møtet, flyttet Eva-Lena inn til André og hans to barn, og siden ble hun værende. Her fant hun fort ut at hun kunne dyrke sine interesser, og i 2017 skaffet de sine første kaniner til selvforsyningsprosjektet.

Hva driver vi med?

André jobber som daglig leder for Cuboid AS.

Eva-Lena jobber som barnehagevikar for Alvens, samtidig som hun fra august 2021 studerer til å bli barnehagelærer (pedagogisk leder). I tillegg driver hun med litt fotografi på siden.

Når det kommer til fritidsinteresser, deler vi flere av dem. Blandt annet er vi veldig glade i friluftsliv – både dagsturer i skog og fjell, og overnatting, korte som lange, i telt og hytte. Vi er begge glade i gaming, og er ofte å finne sammen foran pc-ene på kvelden når vi har noen ledige timer.

Eva-Lena har nok en enormt mye større interesse for dyr enn André, selv om André også må innrømme at spesielt fuglene er gøyale. Jo større jo bedre, og han drømmer om en stor Brahmahane med tiden. Foreløpig må han vente, ettersom Eva-Lena har trumfet igjennom med dverghøns som ikke vil tåle en brahmahane.

Sammen har vi en datter som er født i 2019, og hun tar naturlig nok opp en stor andel av tiden vår. Hun er med på dyrestellet når det passer seg slik, og har vært med på alt fra stell av dyreunger til slakt av kaniner og høner. André sine to barn bor hos oss annenhver uke, og de synes det er veldig stas å ha så mange dyr rundt seg til enhver tid. De har også fått en større respekt for maten de spiser, ettersom de har fått oppleve selv at levende individer må dø for at vi skal få kjøtt i kosten.

Hvorfor selvforsyning?

Først og fremst er vi veldig opptatte av dyrevelferd. Selv om dyr i Norge er beskyttet av et nokså strengt regelverk når det gjelder hold og behandling av dyr, synes vi det er for mange saker som dukker opp med brudd på dyrevelferd, og for flere dyr er vi ikke en gang enige at det er god dyrevelferd.

God dyrevelferd for oss ligger i å la dyr få den plassen de behøver for å utfolde seg fysisk, artsfrender for de dyrene som trives med andre av sin egen art rundt seg, og mulighet for frisk luft, sol, lyder og lukter. De skal behandles på en respektfull og omsorgsfull måte, og når den dagen kommer, skal de slaktes av mennesker de vet hvem er.

Det er dyrehold vi har fokusert mest på nå i begynnelsen, og med tiden blir det mer og mer planter. Det er så mye å lære og ta tak i, så her er det bare å opparbeide seg erfaring og tilegne seg kunnskap! Vi synes også det er spennende å lage nye matretter, og bruke det vi har tilgjengelig fra egen avling og natur til å produsere alt fra mat og drikke til brukbare produkter.

Spesielt for Eva-Lena, utgjør egne dyr størstedelen av kjøttkonsumet, men per nå er ikke målet å være 100% selvforsynt med kjøtt. Uansett tenker vi slik at bare det å bytte ut deler av måltidene med egenprodusert kjøtt, samt å ha større fokus på grønt på tallerkenen, totalt utgjør en betydelig forskjell for dyrene som blir brukt til matproduksjon. Alle kan bidra litt.

Vi er helt selvforsynte med egg, da.