SELVFORSYNING

I de forskjellige kategoriene i undermenyen, kan du klikke deg inn på de ulike delene av vårt selvforsyningsprosjekt. Her kan du lese hvordan vi har valgt å gjøre det hos oss, samt at du kan finne faktaopplysninger om ville vekster vi bruker. Faktaene er hentet fra ulike nettsider, og vil være lenket til i artiklene.

I tillegg kan du kanskje få litt inspirasjon til matlaging eller annet digg under oppskrifter og matlaging! Gi oss gjerne en tilbakemelding på det du har prøvd ut!