Perlehøner

Perlehønene våre hadde kun et kort eventyr her hos oss, men de fikk kjenne på gresset for første gang i livene deres. Herfra dro de videre til en besøksgård bare kort tid etter de flyttet hit.

Perlehønene, eller hjelmperlehøns som vi hadde, er opprinnelig en afrikansk art, og tåler derfor varme svært godt. De er ikke like lette å få tamme som høns, og kan være noe bryske mot andre fugler. De er stedbundne og vil i likhet med høns holde seg til det stedet de anser som sitt hjem.

Skallet på eggene er mye tykkere og hardere enn hos vanlige høner, og de bruker noe lengre tid på å ruge ut. Utover det kan de brukes på samme måte som vanlige hønseegg.

Skal du ha perlehøns, bør du ha et sted uten nærme naboer, eller ha naboer som ikke bryr seg om støy. Disse fuglene er høylytte og kan holde det gående lenge om gangen. Dette var grunnen til at de ble så kort værende hos oss, vi ville prøve, men det funket dessverre dårlig slik vi bor nå. De varsler villig om alt de anser som fare, og varslingen runger gjennom hele flokken!

Disse fantastiske og morsomme fuglene gir liv til flokken, og er fantastisk morsomme å se på! Har du mulighet til å ha noen, vil jeg absolutt anbefale de!